Doc FictoriaDoc Fictoria Victoria Dock Caernarfon

Victoria Dock
Dock Victoria
Flash Not Installed

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Doc Fictoria mewn man gogoneddus ger y doc hanesyddol, ac o fewn tafliad carreg i hen dref gaerog Caernarfon - gyda'r castell godidog a'r holl atyniadau eraill sydd yn ei gwneud yn un o'r enwocaf o Ganolfannau Treftadaeth y Byd.

Mae yno gartrefi newydd moethus ynghyd barrau a bistros prysur, caffis a bwytai ffasiynol, canolfan gelfyddydau arobryn, amgueddfa mr a phob math o siopau. Mae'r mr ar un ochr i'r dref a holl harddwch Eryri yn gefndir cyfareddol ar yr ochr arall, ac mae digon o barciau a chyfleusterau amrywiol yn lleol ar gyfer chwaraeon a diwylliant - ynghyd dewis helaeth o ysgolion, colegau, meddygon a holl hanfodion eraill bywyd. Mae ffyrdd a gwasanaeth bysiau da yn lleol, a gorsaf drenau gerllaw ym Mangor gyda chysylltiadau cyflym i Ynys Mn, gweddill Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Blue Flag
(Y FANER LAS)

Mae Doc Fictoria ar farina sydd wedi ennill y Faner Las ac yn agos at draeth Dinas Dinlle sydd hefyd wedi ennill y Faner Las. Yno mae Bae Caernarfon yn agor allan o'ch blaen gydag arfordir gogleddol Penrhyn Llyn ar y chwith a gorllewin Ynys Mn a Mynydd Caergybi ar y dde.

Mae'r Faner Las yn cael ei dyfarnu am ddatblygiad cynaliadwy mewn traethau a marinas a gosodir meini prawf llym ynglyn ag ansawdd y dwr, addysg a gwybodaeth amgylcheddol, diogelwch a gwasanaethau eraill.

Mwy o wybodaeth:

© 2008 2008 Doc Fictoria, Grwp Watkin Jones | Polisi Preifatrwydd | Hygyrchedd | Map o'r Safle |