Doc FictoriaDoc Fictoria Victoria Dock Caernarfon

Victoria Dock
Dock Victoria
Flash Not Installed

Mae Doc Fictoria ar lan harbwr hyfryd Caernarfon ac yn edrych dros harddwch y Fenai ac Ynys Môn, a'r cyfan ddim ond tafliad carreg o ganol y dref hanesyddol.

Caernarfon - Y lle perffaith i dreulio diwrnod llawn difyrrwch!

 

 

 

» Lleoliad
Dilynnwch yr arwyddion Brown a Gwyn am Doc Fictoria

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

 • Canolfan Siopa Celtica
 • Bwytai
 • Clwb Iechyd & Ffitrwydd
 • Gwestai
 • Canolfan Iechyd
 • Meithrinfa
 • Unedau Busnes
 • Ar lan y Harbwr, Marina a Pier
 • Maes parcio Ceir a Coetsis gerllaw
 • O mewn 5 munud o canol y dref hanesyddol
 • O fewn cyrraedd i Ynys Môn (10 milltir), Betws-y-Coed (27 milltir), Porthmadog (19 milltir), Eryri (8 milltir) a Chaer (69 milltir)

© 2008 2008 Doc Fictoria, Grwp Watkin Jones | Polisi Preifatrwydd | Hygyrchedd | Map o'r Safle |